در اینستاگرام، ادمین یک حساب کاربری مسئولیت‌های مختلفی دارد. ادمین وظیفه مدیریت، نظارت، و ارتقاء حساب کاربری را بر عهده دارد.